Filmresumé över alla våra vinnare 2020!

Här ser ni alla stallets vinnare fråm förra året! Nottera även att vi tar en dubbel i många lopp :D 

Filmen är gjord av Einar Haugen. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUMyoAeS8AJM%26ab_channel%...